Community Employment Programme Supervisor – Childcare Training and Development Programme (Re-advertisement)

Re-Advertisement

We have a vacancy for a full-time Community Employment Programme Supervisor (Childcare Training and Development Programme).

PAUL Partnership manages the Community Employment (CE) Childcare Training and Development Programme on behalf of the Department of Social Protection.  The Programme is aimed at people interested in pursuing a career in childcare.  It provides participants with the opportunity to gain a QQI Level 5 or 6 qualification in childcare whilst also gaining practical experience working in a childcare setting.

The role of the Supervisor is to coordinate the implementation of the Scheme in accordance with PAUL’s contract with the DSP.  A core aspect of the role is to support and coach CE participants towards gaining the skills, competencies and qualifications in preparation for employment.

Job Description and Application Form can be downloaded from the links below:

Job Description – CE Supervisor Childcare Training & Development Programme (Re-advertisement)

Application Form – CE Supervisor Childcare Training & Development Programme (Re-advertisement)

Only electronic applications will be accepted. Completed application forms by e-mail to recruitment@paulpartnership.ie

Closing date for applications is 5pm Wednesday 13th September 2023

 

Tá folúntas againn do Mhaoirseoir lánaimseartha ar an gClár Fostaíochta Pobail (Clár Oiliúna agus Forbartha Cúram Leanaí).

Déanann Comhpháirtíocht Paul bainistiú ar an gClár Oiliúna agus Forbartha Cúram Leanaí Fostaíochta Pobail (CE) thar ceann na Roinne Coimirce Sóisialaí. Tá an Clár dírithe ar dhaoine a bhfuil suim acu i ngairm i gcúram leanaí. Tugann sé deis do rannpháirtithe cáilíocht QQI Leibhéal 5 nó 6 a fháil i gcúram leanaí agus taithí phraiticiúil a fháil ag an am céanna ag obair i suíomh cúram leanaí.

Is é ról an Mhaoirseora cur i bhfeidhm na Scéime a chomhordú de réir chonradh PAUL leis an RCS.  Gné lárnach den ról is ea tacú le rannpháirtithe FP agus iad a chóitseáil chun na scileanna, na hinniúlachtaí agus na cáilíochtaí a bhaint amach mar ullmhúchán don fhostaíocht.

Ní ghlacfar ach le hiarratais leictreonacha. Foirmeacha iarratais comhlánaithe trí ríomhphost chuig recruitment@paulpartnership.ie

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná 5pm Dé Céadaoin 13ú Meán Fómhair 2023

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

This website uses cookies to improve your experience. You can find out more about our use of cookies in our Privacy Policy.